IHMISET YRITYKSEN TAKANA

Ei ole yritystä ilman ihmisiä. Tämä yritys on syntynyt kahden naisen tarpeesta tuottaa laadukasta terveyspalvelua. Haluamme tuoda asiakaskeskeisen toimintatavan juuri sinulle, siellä missä oletkin. 


KAISA VAVIOLAHTI, TOIMITUSJOHTAJA, VASTAAVA HOITAJA

Tutkinnot: KTM, Sairaanhoitaja (AMK)

Terveyspalvelut Immonen-Räihä & Vaviolahti Oy:n eli Punkki Pullervon toimitusjohtaja ja vastaava hoitaja Kaisa Vaviolahti vastaa asiakaskokemuksen laadusta ja kehittämisestä sekä toiminnan muusta kehittämisestä. Hänen tavoitteenaan on luoda uudenlaista terveydenhuollon toimintatapaa digitalisaatiota ja uusia innovaatioita hyödyntäen. Uutta terveydenhuoltoalan yritystä eivät ohjaa kankeat hallintorakenteet, vaan toimintaa pystytään kehittämään asiakastarpeen ja -odotuksen perusteella. Haluamme olla edelläkävijöitä asiakastarpeen huomioinnissa. Tavoitteenamme on olla siellä, missä sinäkin.

"Haluan aidosti kuulla niitä asioita, joita terveydenhuoltoalalta odotetaan kymmenen vuoden päästä. Kerrothan meille toiveesi, sillä me haluamme tuottaa palveluita, siellä missä olet ja juuri sellaista kuin tarvitset."

 

PIRJO IMMONEN-RÄIHÄ, VASTAAVA LÄÄKÄRI

Tutkinnot: geriatrian erikoislääkäri, sisätautien erikoislääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, yleislääketieteen dosentti, erikoislääkärin hallinnon pätevyys, MediMerck-lähijohtaja
Tutkimus: Tutkimukset liittyvät kansansairauksiin ja varhaistoteamiseen.

Terveyspalvelut Immonen-Räihä & Vaviolahti Oy:n eli Punkki Pullervon johtava lääkäri Pirjo Immonen-Räihä valvoo lääketieteellistä osaamista ja laatua. Immonen-Räihä on väitellyt lääketieteen tohtoriksi turkulaisten keski-ikäisten sydäninfarktin ilmenemisestä ja infarktin vaaratekijöistä. Sen jälkeen Immonen-Räihä on osallistunut tutkijaryhmään turkulaisten rintasyövän varhaistoteamisesta mammografian avulla. Immonen-Räihä toimii tällä hetkellä geriatrina. Sairauksien ehkäisy, varhaistoteaminen ja kuntoutus ovat olleet hänen sydämellään jo opiskeluajoista. Punkki Pullervo aloittaa toimintansa rokottamalla vakavia, jopa pysyvää haittaa aiheuttavia sairauksia vastaan.

"Näkisin, että kymmenen vuoden päästä Punkki Pullervo on osa pysyvää suomalaista sote-palveluverkostoa. Tarjoamme nyt liikkuvaa rokotuspalvelua sekä laajennamme toimintaamme myös vanhenevan väestön tarpeisiin. Toimintaamme ohjaavat silloin samat arvot kuin nyt: kotimaisuus, lähellä ihmisiä ja keskittyminen omaan osaamisalueeseen."


 
pullervo_logo_punkkirokote_terveyspalvelut_immonen-raiha_vaviolahti_punkkirokote_puutiaisaivokuume.png